Лемки та Український Народний Союз

…так який зв’язок? Фото: УНС організовував театральні групи для своїх членів Більшість з вас чули про Український Народний Союз (УНС). Адже він працює в Союзівці, публікує україномовну газету “Свобода” та англомовну “The Ukrainian Weekly”. Однак,...

Операція “Вісла”. Зірвані з кореня: кордони, що перекреслили людські долі

Сергій Осока Історичний досвід переконує, що тоталітарні режими всього світу впродовж ХХ століття вдавалися до політики етнічних чисток, а зокрема – переселень, дуже часто й охоче. Винищення вірменів у Туреччині в 1915-1916 рр., голокост...

Юлія Дошна: «Як хочеш зрозуміти бесіду лемка, то зрозумієш»

Роман Кабачій У. Т.: Лемківські пісні, можливо, на перший погляд, або дуже сумні, або такі веселі та ритмічні, що ноги ходять самі собою. З чого це випливає?У Білянці, рідному селі Юлії, було чимало мішаних...

ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА “ЛЕМКО”

Мирослав Пецух Про походжыня слова «Лемко » появилося пару концепцій. П. Шафарик виводив єй од сарматского племени «Лімігантес», яке мало жыти во східній Панонії в І століті. Натоміст І. Вагилевич вважав, што етнонім тот...

Згуба Лемківшини як злочин проти українського народу і польської держави

Макарчук Степан В історії українсько-польських відносин насильницьке виселення лемків з їх рідного краю у 1944-1947 рр., рівно ж як і несправедливе виселення з рідних сторін українців Надсяння і Холмщини виявилось найсумнішою сторінкою в багатовіковій...