Регіон південної Лемківщини належав до сфери впливу Київської Русі з середини 10 століття до 1020-х років, коли він опинився у складі Угорщини. Східна частина північної Лемківщини аж до річки Вислока теж належала до Київської Русі, а потім до Галицько-Волинського князівства. Після того як у 1340-х роках Казимир ІІІ Великий захопив східну частину Лемківщини, ціла територія регіону входила до складу Польщі до 1772р. Східна частина стала так званою землею «Сянік», яка була частиною Русинського воєводства; західна ж частина була в складі Краківського воєводства.

З середини 14 століття землі Лемківщини зазнали трьох хвиль колонізації: словацько-німецьких колоністів з південного сходу, що оселилися на Закарпатті; німецько-польських колоністів з північного заходу; та українців з валахськими скотарями, що оселилися на сході. Неукраїнські колоністи окупували нижню, сільськогосподарську територію передгір’я та денаціоналізували більшість українського населення, особливо між річками Вислока та Сян. Українські поселенці окупували малонаселені, покриті лісами гори Бескиди. Їхні села зазвичай засновувалися відповідно до валахського права, а займалися вони здебільшого скотарством. У західному регіоні Лемківщини, який ніколи не належав Галицько-Волинському князівству, українські колоністи оселялися між поляками та словаками, хоча деякі вчені стверджують, що вони витісняли рідко розселених поляків, які проживали там протягом довгого часу. Процес колонізації завершився у 16 столітті, однак декілька нових поселень виникли також у 17 столітті. До кінця 16 століття сформувалися сучасні лемківські діалекти та встановилися їхні межі, які існували з незначними змінами до 1946 року.

(Джерело: Енциклопедія України)


Посилання по темі                                                                      Відео по темі 


Статті по темі “Історія Лемківщини”

Лемки

Лемки

Володимир Кубійович Лемки — етнічна група українців, що до 1946 року мешкала в найзахіднішій частині України по обидва боки Карпатських ...
Лемки: історична доля та версії походження

Лемки: історична доля та версії походження

Лемки (також лемаки, руснаки, русини) - український субетнос, східнослов'янське населення Лемківщини (історико-культурна область на кордоні України, Польщі та Словаччини). В ...
Між Збручем та Сяном: польсько-український уявний простір

Між Збручем та Сяном: польсько-український уявний простір

Тарас Радь Поява у 1945 році радянсько-польського кордону, котрий лежить в основі сучасного українсько-польського, розділив доти політично цілісну територію Галичини ...
Перша поява лінії Керзона

Перша поява лінії Керзона

Станіслав Кульчицький Як виник кордон між Польщею і радянською Україною 1920 року Як формувалися кордони Лінія Керзона на географічній карті ...
Лемки

Лемки

Лемки – етнографічна група українців. Мешкали на території, що зветься Лемківщиною – в Карпатах (по обох схилах Східних Бескидів) між ріками ...
ЯК 1918 РОКУ ЛЕМКІВЩИНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ РОСІЇ

ЯК 1918 РОКУ ЛЕМКІВЩИНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ РОСІЇ

Богдан Гук  «Республіка», якої не було У нас залишається 2 роки до 100-ї річниці від того, як у селі Флоринці ...
ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ВІД РУСИНСТВА ДО УКРАЇНСТВА

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ВІД РУСИНСТВА ДО УКРАЇНСТВА

Кость ЛЕВЧЕНКО Початок ХІХ ст. був визначальним для української культури – вже з’явилися твори Івана Котляревського, інших провісників українського літературного ...
Як русини стали українцями

Як русини стали українцями

Василь Балушок Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці ...
ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА "ЛЕМКО”

ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА “ЛЕМКО”

Мирослав Пецух Про походжыня слова «Лемко » появилося пару концепцій. П. Шафарик виводив єй од сарматского племени «Лімігантес», яке мало ...

SaveSave

SaveSave