Ich barwne życie zniszczyła wojna i przesiedlenia, ale zdjęcia pozostały. Poznaj fascynujący świat Bojków i Łemków

Waldemar Kowalski

Ubranie głowy panny młodej i drużki, Wetlina, pow. Lesko, czerwiec 1937. • Wyd. Bosz

Bogata kultura dwóch mało znanych grup etnicznych, które – sąsiadując ze sobą – od pokoleń zamieszkiwały tereny Podkarpacia, przez wielu została skazana na zapomnienie. Wydobywa ją na światło dzienne najnowszy album wydawnictwa Bosz “Karpacki świat Bojków i Łemków”.

Strzyżenie owcy, Komańcza, pow. Sanok, czerwiec 1937.•Wyd. Bosz

Ponad 200 unikatowych zdjęć autorstwa Romana Reinfussa ukazuje codzienną rzeczywistość karpackich górali. Ich barwne życie skończyło się z chwilą wybuchu II wojny światowej.

Gazda w Druszlaku, Rychwałd, pow. Gorlice, 1929.•Wyd. Bosz

Przesiedlenia z wiosny 1940 roku, powojenne akcje: “Wisła” z 1947 roku i “H-T” (nazwa pochodzi od pierwszych liter wysiedlanych powiatów: Hrubieszów – Tomaszów), czyli wymiana ludności między PRL-em a Związkiem Sowieckim, położyły kres znanemu im światu.

Gazda w czuchani, Smolnik koło Baligrodu, pow. Lesko, sierpień 1935.•Wyd. Bosz

Działania te całkowicie zniszczyły stosunki etniczne i kulturowe, a Łemkowszczyzna i Bojkowszczyzna przestały istnieć wraz z wysiedleniem mieszkańców uznawanych za Ukraińców, Rusinów lub Łemków.

Dom, Kryw koło Cisnej, pow. Lesko, lata 30.•Wyd. Bosz

Plecenie kobiałki, Kalnica koło Baligrodu, pow. Lesko, sierpień 1935.•Wyd. Bosz

Prof. Reinfuss, uznany etnograf i badacz sztuki ludowej, sporządzał dokumentację fotograficzną w latach 1929-1938.

Drużba z druhną, Kożuszne (Wysoczany), pow. Sanok, sierpień 1936.•Wyd. Bosz

Kontakt z ludnością Podkarpacia pozwolił mu na uwiecznienie na kliszach fotograficznych wielu fascynujących chwil. Są przedstawiciele zapomnianych zawodów, jak choćby druciarze i szklarze. Są wędrowni grajkowie, gazdowie karmiący owce czy tabory Cyganów.

Wędrowny szklarz, Leszczyny, pow. Gorlice, 1932.•Wyd. Bosz

Wiele fotografii ukazuje wspaniałość karpackiej przyrody: krajobrazy, pasma górskie, lasy.

Dwie gaździny, Wetlina pow. Lesko, sierpień 1936.•Wyd. Bosz

Ponadto miejsca-symbole: kościółki, cmentarze, przydrożne kaplice, wreszcie chaty i szałasy, gdzie dbano o ognisko domowe.

Malowane chaty, Solinka, pow. Lesko, czerwiec 1937.•Wyd. Bosz

Prezentowane zdjęcia stanowią swoisty “zabytek dziejowy”, ukazują zapomniany już folklor w pełnej krasie. Warto na nowo odkryć kulturę bliskich nam grup etnicznych.

Source: Na Temat, 23 listopada 2015

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.