Cerkwie Łemkowskie

Cerkwie łemkowskie budowano przeważnie na niewielkich wzniesieniach i były one zawsze otaczane wieńcem drzew, spośród których wyłaniały się krzyże i wieżyczkowe zwieńczenia, stanowiąc silny akcent krajobrazowy. Łemkowie wznosili świątynie do końca  XVIII w.  niemalże wyłącznie z...