Лемки

Володимир Кубійович Лемки — етнічна група українців, що до 1946 року мешкала в найзахіднішій частині України по обидва боки Карпатських гір уздовж польсько-словацького кордону (див. Лемківщина). Назва, вірогідно, походить від часто вживаного лемками слова...

Лемки: історична доля та версії походження

Лемки (також лемаки, руснаки, русини) – український субетнос, східнослов’янське населення Лемківщини (історико-культурна область на кордоні України, Польщі та Словаччини). В Польщі лемки умовно діляться на дві групи: перші відносять себе до частини українського народу,...

Між Збручем та Сяном: польсько-український уявний простір

Тарас Радь Поява у 1945 році радянсько-польського кордону, котрий лежить в основі сучасного українсько-польського, розділив доти політично цілісну територію Галичини. Поділ її на східну і західну частину, який раніше мав історичні передумови, набув інституційного...

Перша поява лінії Керзона

Станіслав Кульчицький Як виник кордон між Польщею і радянською Україною 1920 року Як формувалися кордони Лінія Керзона на географічній карті відмежовує польську територію від української. В історії України та Поль­­щі вона фігурувала двічі: уперше...

Лемки

Лемки – етнографічна група українців. Мешкали на території, що зветься Лемківщиною – в Карпатах (по обох схилах Східних Бескидів) між ріками Сяном і Дунайцем у межах сучасної Польщі, та на північний захід від ріки Уж...

ЯК 1918 РОКУ ЛЕМКІВЩИНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ РОСІЇ

Богдан Гук  «Республіка», якої не було У нас залишається 2 роки до 100-ї річниці від того, як у селі Флоринці виник адміністративний орган під російською назвою Начальний Совєт Лемковщины (укр. Верховна Рада Лемківщини). Згідно...

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ВІД РУСИНСТВА ДО УКРАЇНСТВА

Кость ЛЕВЧЕНКО Початок ХІХ ст. був визначальним для української культури – вже з’явилися твори Івана Котляревського, інших провісників українського літературного слова. Щоправда, голоси їх ще не набули всенародного звучання і сприймалися як прояви етнографічних...

Як русини стали українцями

Василь Балушок Серед широкого загалу, і навіть серед частини науковців, досить поширений стереотип, що русинами завжди були лише західні українці. Сучасні ж діячі так званого політичного русинства на Закарпатті навіть оголошують існування там окремого...

ПОХОДЖЕННЯ ЕТНОНІМА “ЛЕМКО”

Мирослав Пецух Про походжыня слова «Лемко » появилося пару концепцій. П. Шафарик виводив єй од сарматского племени «Лімігантес», яке мало жыти во східній Панонії в І століті. Натоміст І. Вагилевич вважав, што етнонім тот...